Zloutenka-c - thống kê
Thống kê


Siêu vi trùng viêm gan B là một trong những căn bệnh nan giải nhất hiện nay với trên 350 triệu người trên thế giới bị lây nhiễm mãn tính. Theo kết luận của nghiên cứu Hepatitis B infection in rural Vietnam (D.B. Hipgrave, et al Am J Trop Med Hyg, 2003) tại Việt Nam tỷ lệ người bị lây nhiễm viêm gan B mãn tính là trên 15%.

Siêu vi trùng viêm gan C được coi là vấn đề nan y toàn cầu. Dự đoán tỷ lệ người bị lây nhiễm mãn tính trên phạm vi toàn cầu là 3%. Tại Việt Nam tỷ lệ người bị lây nhiễm viêm gan mãn tính C là trên 10 % theo kết luận của một số theo dõi tỷ lệ mắc bệnh (Saigon - José M Bengoa, Geneva University Hospital). Vì lý do không tồn tại việc tiêm chủng hiệu quả, virus viêm gan mãn tính C không chỉ là vấn đề của riêng các nước đang phát triển mà còn là của các nước tiến bộ trên thế giới. Riêng ở Mỹ, hàng năm có khoảng thêm 25 nghìn người được chẩn đoán bị lây nhiễm HCV và 8-10 nghìn người chết vì hậu quả lây nhiễm mãn tính HCV.

Những nghiên cứu về tỷ lệ người bị lây nhiễm viêm gan BC trong cộng đồng sống ngoài Việt Nam, đã đi đến kết luận bằng khẳng định tỷ lệ lây nhiễm bệnh cao tại nước xuất xứ. Kết quả nghiên cứu tại Hoa kỳ có thể là một ví dụ, tại đây tỉ lệ bị nhiễm viêm gan C là 15%.(Hepatitis B and Hepatitis C Prevalence and Treatment Referral Among Asian Americans Undergoing Community-Based Hepatitis Screening Jessica P. Hwang, MD, MPH, Mahfam Mohseni, MD, Beverly J. Gor, EdD, Sijin Wen, MS, Heather Guerrero and John M. Vierling, MD). Một phần tỷ lệ viêm gan mãn tính B (9,3%) cũng được chứng minh bằng các công trình nghiên cứu khác tại Mỹ (Vietnamese community screening for hepatitis B virus and hepatitis C virus, Kallman JB, Tran S, Arsalla A, Haddad D, Stepanova M, Fang Y, Wrobel VJ, Srishord M, Younossi ZM).