Zloutenka-c - giao dịch
Giao dịch


Liên hệ với bác sĩ đang điều trị viêm gan siêu vi C có thể được tìm thấy trên menu bên trái. Bạn có thể chọn bác sĩ theo vùng.

Tại Cộng hòa Séc, bệnh nhân bị nhiễm virus viêm gan C được điều trị bằng phương pháp hiện đại nhất hiện có. Việc điều trị tại đây không khác biệt với phương pháp điều trị ở các nước tiên tiến nhất trên thế giới và kết quả điều trị cũng hoàn toàn tương tự. Việc điều trị là phổ cập đối với tất cả các bệnh nhân có nhu cầu và thể tạng phù hợp với phương pháp điều trị đó, đồng thời việc điều trị hoàn toàn được đài thọ bởi bảo hiểm y tế. Nhiệm vụ chính hiện tại là phải phát hiện và điều trị những người bị nhiễm virus viêm gan C trước khi căn bệnh biến chứng sang giai đoạn tiếp theo, khi đó căn bệnh đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới chất lượng và độ dài của sự sống đồng thời khả năng điều trị lại bị hạn chế.