Zloutenka-c - rizikové skupiny
Rizikové skupiny


Pacienti se zvýšeným rizikem infekce virem hepatitidy C

  • uživatelé injekčních drog (i když udávají třeba jen jednorázové experimentování s drogami)
  • příjemci krevních transfuzí a transplantátů před rokem 1992 (zejména hemofilici)
  • pacienti léčení na umělé ledvině
  • osoby operované před rokem 1992 - často dostaly krevní transfuzi a neví o tom (totéž platí i pro ženy, které rodily před tímto datem)
  • lidé s tetováním (zejména v amatérských podmínkách - na vojně, ve vězení)
  • osoby s piercingem
  • osoby po výkonu trestu odnětí svobody
  • zdravotníci provádějící invazivní zákroky spojené s rizikem poranění a infikování od pacienta
  • osoby, které se poranily o pohozené injekční jehly nebo jiné nebezpečné nástroje s možnou kontaminací krví