Zloutenka-c - léčba
Léčba


Virová hepatitida C je rozpoznána v akutním stadiu jen velmi zřídka. Léčba akutní hepatitidy C probíhá za hospitalizace na infekčních odděleních a klinikách a spočívá ve fyzickém a psychickém zklidnění pacienta, dietě a podávání podpůrných léků, které mají zmírňovat nepříznivé projevy onemocnění, zabránit dalšímu poškozování jaterních buněk a přispět k jejich regeneraci. Běžně se podávají infuze glukózy s vitamíny B, C, eventuálně i K, a roztoky aminokyselin. V naší republice je časté podávání různých hepatoprotektivních, či hepatotonických, látek v rámci léčby akutních i chronických virových hepatitid. Často přitom bývá zdůrazňován i význam pozitivní motivace pacienta ke spolupráci s lékařem prostřednictvím pravidelné podpůrné medikace. Nejčastěji podávaná hepatoprotektiva jsou rostlinného původu a jedná se především o esenciální fosfolipidy a silymarin.

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy C se hodnotí podle trvalého vymizení viru z krve. Během uplynulého desetiletí vzrostla účinnost léčby z původních 5% na současných 50-60% u nemocných infikovaných typem 1 viru a 70-80% u pacientů nakažených typy 2 nebo 3. Tohoto výborného léčebného úspěchu je dosahováno při použití kombinace pegylovaného interferonu (např. přípravek Pegasys), který se podává jednou týdně formou podkožní injekce, a ribavirinu, který je ve formě tablet nebo kapslí. Délky léčby je 48 týdnů při infekci typem viru 1, který v naší populaci jednoznačně převládá (zhruba 90% případů). Pokud je pacient infikován relativně příznivými typy viru 2 nebo 3, postačuje jen 24 týdnů léčby. Léčba je ambulantní a je většinou pacientů snášena uspokojivě, i když některé nežádoucí projevy léčby se objevují relativně často a mohou být někdy nepříjemné. Bezvadná spolupráce pacienta s lékařem je během léčby nezbytná a týká se zejména nutnosti pravidelných kontrol u lékaře specializovaného na léčbu jaterních chorob - hepatologa. Pacient musí brát oba léky v dávkách a intervalech, které mu stanoví lékař. Při splnění těchto podmínek jde o léčbu velmi účinnou a bezpečnou.