Zloutenka-c - Praha
Kontakty


Praha

Jméno lékaře Kontakt Adresa pracoviště
MUDr. Mandáková Zdenka, PhD.
prof.MUDr.Pavel Chalupa
Tel: 266 082 713
Tel.: 266 082 709
Infekční klinika
FN Na Bulovce
Budínova 2, Praha 8
Doc. MUDr. Urbánek Petr, PhD.
Prof. MUDr. Mareček Zdeněk, DrSc.
MUDr. Václav Želízko
973 20 30 64 ood.
Mob.: 724 362 127
973 20 30 63
Mob.: 724 588 586
Interní klinika 1.LF
Ústřední vojenská nemocnice
Praha 6 Střešovice
prim. MUDr. Hobstová Jiřina, PhD. Tel: 224 436 901
Fax: 224 436 920
Infekční oddělení
FN Motol
V Úvalu 84
150 08 Praha 5
MUDr. Řehák Vratislav Tel: 234 091 142
Mob.: 724 362 129
Fax: 220 971 462
Interní ambulance
Vladimírova 10
140 00 PRAHA 4
prim. MUDr. Šimková Stanislava Tel: 261 083 552 Infekční klinika
Thomayerova FNsP
Vídeňská 800
140 59 PRAHA 4 -Krč
Prof. MUDr. Horák Jiří, DrSc.
MUDr. Cieslarová Blanka

Tel: 267 162 357, 315
Fax: 267 162 658
Mob:736 683 317
pouze úterý

I. interní klinika
FN Král. Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
MUDr. Šperl Jan PhD.
MUDr. Fraňková Soňa
Tel: 261 362 603 Klinika hepatogastroenterologie
IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 PRAHA 4
Doc. MUDr. Brůha Radan, CSc.
MUDr. Krechler Tomáš
tel. 224 962 465
tel. 224 966 382
jen pondělí 8.00 - 14.00 hod
IV. Interní klinika
Všeobecná FN
U nemocnice 2, Praha 2