Zloutenka-c - diagnóza
Diagnóza


Jak lze nákazu odhalit?

Při podezření na onemocnění žloutenkou (hepatitidou) typu C je vhodné obrátit se na svého praktického lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Infekci lze prokázat vyšetřením krve. Základním vyšetřením, které může zařídit každý praktický lékař, je vyšetření protilátek proti viru hepatitidy C. V případě jejich pozitivního průkazu, je ke stanovení diagnózy třeba provést speciální vyšetření prokazující přítomnost viru v krvi. Toto vyšetření indikuje již lékař specialista, ke kterému by každý pacient s pozitivním průkazem protilátek proti viru hepatitidy C měl být odeslán na podrobné vyšetření.

Existuje preventivní očkování proti žloutence typu C?

Proti žloutence typu C zatím neexistuje očkovací látka (na rozdíl od hepatitidy typu A a B). Existují však léky, jimiž lze většinu případů zcela vyléčit. Riziko nákazy lze významně snížit vyhnutím se rizikovým faktorům přenosu viru, tedy především změnou chování (používání sterilních nástrojů, které přicházejí do opakovaného kontaktu s cizí lidskou krví, např. při tetování, piercingu, omezení rizikových sexuálních technik apod.). Významným způsobem lze omezit přenos infekce i ve zdravotním systému - důsledné uplatňování základních pravidel sterilizace je dnes samozřejmostí.